(Ne)dostopnosti medijev, spleta in javnega prometa za osebe z okvaro sluha

 

Deveti člen Konvencije o pravicah invalidov državam pogodbenicam nalaga, da različnim skupinam invalidov zagotovijo nemoten dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij ter jim s tem omogočijo neodvisno življenje. Različne medijske vsebine, med drugim tudi na spletu, so gluhim v Sloveniji skoraj povsem nedostopne, uporaba javnega potniškega prometa pa je izziv za gibalno ovirane.