Prisluhnimo tišini: Bogastvo kulturno-umetniškega ustvarjanja gluhih

Gluha skupnost se lahko pohvali z bogato kulturno-umetniško ustvarjalnostjo, ki jo razvija že od začetka svojega povezovanja na Slovenskem od leta 1934. Gluhi so izvrstni pantomimiki, ukvarjajo se z gledališčem, filmom in poezijo v znakovnem jeziku ter so nadarjeni za likovno umetnost.
Obiskali smo premiero CODA, v kateri je skupina gluhih gledališčnikov Tihe stopinje spregovorila o dveh ločenih svetovih – svetu slišečih in svetu gluhih. Na likovni koloniji v Slovenskih Konjicah so ustvarjali gluhi akademski in ljubiteljski slikarji, naglušni restavrator Levin Rodica pa nam je pokazal svojo zbirko starin.