Coda in neformalno izobraževanje v DGN MS

Preverili smo, kakšne izkušnje imajo otroci gluhih staršev, ter predstavili program neformalnega izobraževanja gluhih in naglušnih, ki ga izvajajo v DGN MS.