Prisluhnimo tišini; Problematika gluhih študentov in kongres FEAPDA

Kratek opis oddaje: Poročali bomo o problematiki gluhih študentov in mednarodnem kongresu Evropskega združenja učiteljev gluhih.

Slovenska zakonodaja predvideva rešitve za premagovanje težav ljudi z okvaro sluha tudi na področju izobraževanja. V Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika imajo gluhi med drugim pravico do tolmača na predavanjih. Stroške za tolmačenje bi morale v skladu z zakonom plačevati izvajalke nacionalnega visokošolskega izobraževanja. Kljub zakonu ta pravica gluhim ni zagotovljena.

Poročali bomo tudi o mednarodnem kongresu Evropskega združenja učiteljev gluhih – FEAPDA. Tokrat so za organizacijo poskrbeli Center za sluh in govor Portorož, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Center za sluh in govor Maribor. Glavna tema letošnjega kongresa je bila Učenje in podpora gluhim najstnikom.

Podobni prispevki