Prisluhnimo tišini: Tehnični pripomočki za gluhe in naglušne

Na trgu je mogoče najti tehnične rešitve skoraj za vsako oviro, ki jo osebe z okvaro sluha srečujejo v vsakdanjem življenju. Večinoma pa si morajo pripomočke žal financirati sami. Pri tem so tisti s 100-odstotno okvaro sluha najbolj prikrajšana skupina, saj so edina kategorija invalidov, ki za nakup pripomočkov od države ne prejema denarja.

Daljši opis prispevkov:

Verjetno ste se že kdaj vprašali, kako se gluhi zjutraj zbudijo, če ne slišijo budilke, ali kako se pogovarjajo po telefonu. To je zanimalo tudi nas. Zato smo se pozanimali, katere tehnične pripomočke uporabljajo osebe z okvaro sluha za komunikacijo in dostopanje do informacij in kateri pripomočki jim omogočajo varnejše in samostojnejše življenje. Na trgu je mogoče najti tehnične rešitve skoraj za vsako oviro, ki jo osebe z okvaro sluha srečujejo pri vključevanju v družbo in pri sprejemanju informacij. Večinoma pa si morajo tehnične pripomočke žal financirati sami. Pri tem so tisti s 100-odstotno okvaro sluha najbolj prikrajšana skupina, saj so edina kategorija invalidov, ki za nakup tehničnih pripomočkov od države ne prejema denarja.

Neenakost gluhih v primerjavi z drugimi kategorijami invalidov naj bi odpravil Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki v 17. členu opredeljuje financiranje tehničnih pripomočkov za osebe z okvaro sluha. Čeprav je bil zakon sprejet že leta 2010, se še vedno ne izvaja.

Štiri leta po uveljavitvi naj bi se Zakon o izenačevanju možnosti invalidov vendarle začel izvajati. Če se bo to res zgodilo, pa bomo vedeli spomladi.