Prisluhnimo tišini; Vzgoja otrok

Med sovrstniki je čedalje več nasilja, vse manj druženja poteka brez uporabe elektronskih naprav, zato imajo mlajši ljudje težave pri vključevanju v družbo. Učitelji pravijo, da je učni uspeh vse slabši, učenci so nemirni, čedalje teže se osredotočajo na razlago snovi. K vsemu temu močno pripomore vzgoja, ki jo ponuja sodobna družba. Obenem pa je prihodnost družbe odvisna prav od otrok, ki jih vzgaja. Vlaganje v otrokovo vzgojo je najboljša naložba za njegovo prihodnost, ko bo potreboval različne veščine, da bo lahko uspešen, da bo dosegel svoje cilje in bo sposoben reševati probleme.