Prisluhnimo tišini: Zgodbe gluhih in naglušnih iz rejništva

Trenutno je v rejništvu 12 gluhih in naglušnih otrok. Do devetdesetih let, ko še ni bilo urejenih šolskih prevozov, je bilo pri rejniških družinah nameščeno večje število otrok z okvaro sluha, ki so se šolali v enem izmed specializiranih zavodov v Ljubljani, Mariboru ali Portorožu. Njihovo število ni znano, saj Direktorat za družino register rejništva vodi šele od leta 2004. Pri izbiri rejniške družine prav tako ni pogoja, da bi rejniki morali obvladati znakovni jezik, zato so bili gluhi v rejništvu pogosto nerazumljeni in osamljeni. Z nami so delili svoje lepe, pa tudi manj lepe spomine.