Vabilo k ogledu oddaje Prisluhnimo tišini: Tolmači znakovnega jezika na rednih OŠ

Od septembra 2014 se štirje gluhi učenci, ki obiskujejo redno osnovno šolo, in sicer v Cerknem, Komendi Moste in Ribnici, končno lahko šolajo s pomočjo tolmačev slovenskega znakovnega jezika (SZJ), in sicer v obsegu desetih 20-minutnih enot tolmačenja na teden. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport menijo, da so s takšno rešitvijo gluhim otrokom v integraciji omogočili enakovredno vključevanje v izobraževalni proces. Stroka se s tem ne strinja, saj tako Zakon o uporabi SZJ kot Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami predvidevata rabo tolmača v obsegu ur, kot jih gluhi učenec zares potrebuje. Obiskali smo tudi Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer v razredih z gluhimi učenci izvajajo dvojezični pouk.

 

Podobni prispevki