Vključujoča zakonodaja

Slovenski znakovni jezik uporablja 1500 gluhih, a samo v Sloveniji. Zato je ta jezik na pragu izumrtja. Naša država je edina, ki ga je dolžna zaščititi. Poslanci bodo o njegovem vpisu v ustavo razpravljali predvidoma aprila. Lahko pa se ga bodo učili osnovnošolci, saj bo od septembra znakovni jezik eden od 91 izbirnih predmetov. Evropski parlament je potrdil Akt o dostopnosti: pomembna priložnost tudi za Slovenijo, da pokaže, kako dobro razume pojem vključujoče družbe. Kako je Zakon o osebni asistenci izboljšal življenje uporabnikov? Bodo gluhim v novem seznamu telesnih okvarah priznali 100-odstotno telesno okvaro? Lahko branje prinaša koristi za celotno družbo.