Zaposlovanje oseb z okvaro sluha

Marca je bilo na zavodu za zaposlovanje v evidenco iskalcev zaposlitve prijavljenih nekaj manj kot 17 tisoč invalidov. V Sloveniji zavod za zaposlovanje osebe, ki imajo okvaro sluha, vključuje v vse ukrepe aktivnega zaposlovanja. V okviru podpornega zaposlovanja se lahko vključijo tudi v zaposlitveno rehabilitacijo. Ta ni obvezna, a ponuja številne oblike pomoči med privajanjem na novo delovno okolje. Pri osebah z okvaro sluha je še posebno težavna komunikacija. Ta lahko vodi v številne zaplete na delovnem mestu. Kljub vsemu pa je bilo pri iskanju zaposlitve uspešnih tudi kar nekaj oseb z okvaro sluha.