Turbulenca z znakovnim jezikom, 10. 5. 2017

Starejši so zaradi svoje psihofizične kondicije, starosti, bolezni, ekonomske odvisnosti od drugih in socialne izoliranosti pogosto žrtve nasilja tako v družini kot tudi v domovih za ostarele in bolnišnicah. O tem, kakšne vrste nasilja se pojavljajo pri starejših in kako ukrepati, kadar nasilje prepoznamo, pa več v Turbulenci s tistimi, ki imajo z žrtvami neposreden stik!