Anketa EFHOH v sodelovanju z NADP

Evropska zveza naglušnih (EFHOH) v sodelovanju z NADP (mednarodno združenje oseb, ki so izgubile sluh v odrasli dobi) objavlja anketo, katere namen je pridobiti podatke na mednarodnem nivoju o težavah s katerimi se soočajo odrasli, ki so sluh izgubili kot odrasle osebe, kako se soočajo z izzivi izgube sluha ter kako se prilagajajo situacijam.
Rezultati ankete bodo predstavljeni na skupščini Evropske zveze naglušnih v Londonu leta 2017.
Za oglušele osebe se štejejo odrasli, ki so sluh izgubili iz različnih razlogov, lahko postopoma ali nenadno v odrasli dobi. Z oglušelostjo je okrnjena sposobnost komunikacije, saj pogosto kljub slušnim aparatom oglušeli ne morejo zadovoljivo funkcionirati. Odvisni so predvsem od pisnih in vizualnih informacij. Navadno se oglušeli tudi težko prilagodijo na nastalo situacijo, saj ne oni, ne okolica nimajo izkušenj na tem področju.
Uporaba polževih vsadkov je za marsikoga idealna rešitev in je pri odraslih oglušelih izjemno koristna, žal pa vsadkov zaradi različnih dejavnikov ne more uporabiti vsak.
Raziskava želi zajeti čim širšo množico ljudi v Evropi, saj se le na podlagi ustreznih podatkov lahko pripravljajo učinkovite strategije za reševanje problematike.
Anketa je posredovana vsem Zvezam gluhih in naglušnih ter tudi posameznikom po Evropi.
Ker je ZDGNS članica EFHOH objavljamo anketo in vas prosimo, da jo posredujete osebam, ki so sluh izgubile v odrasli dobi. Anketa je anonimna in napisana v angleščini, v primeru nerazumevanja jezika si lahko pomagate z spletnim prevajalnikom.
Za vaše sodelovanje se vam v imenu NADP zahvaljujemo.

Anketa se nahaja na naslednji povezavi: https://www.surveymonkey.co.uk/r/G2Z77QB