Iz sveta tišine januar – februar 2013

Iz sveta tišine januar – februar 2013 – pdf

S sekretarjeve mize
Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Izvajanje posebnih socialnih programov v letu 2012
10-letnica Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika
Kulturni ve?er ob 10-letnici Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika
Sramotno strokovno nerazumevanje
Dežela ?udes
Zaklju?ek leta
Predavanje o delovni terapiji
Rde?i noski
Podelitev tehni?nih pripomo?kov
Prednovoletna ve?erja v Ajdovš?ini
Nagovor sekretarja Antona Petri?a ob 20-letnici delovanja Športne zveze gluhih Slovenije
20 let delovanja Športne zveze gluhih Slovenije
Športnik invalid leta 2012
Pismo trenerja košarkarske reprezentance gluhih Slovenije Izidorja Križana
Silvestrski turnir v bovlingu