S sekretarjeve mize – maj 2015

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani sta v sklopu strokovnega dogodka »Sozvočje teorije in prakse na področju naglušnosti in gluhote« organizirali mednarodno konferenco o naglušnosti z naslovom »Slišim, a ne razumem!«.