Video časopis – Izobraževanje v znakovnem jeziku je pravica gluhih

V Sloveniji živi okoli tisoč gluhih uporabnikov slovenskega znakovnega jezika (SZJ). Ta je z Zakonom o uporabi SZJ iz leta 2002 priznan kot manjšinski jezik in s tem statusno izenačen s slovenščino. S tem so gluhi na normativni ravni dobili pravico do izobraževanja v svojem, znakovnem jeziku preko tolmača. Vendar se v praksi to zakonsko določilo ne izvaja. Obiskali smo dva specializirana šolska centra za gluhe in preverili, kako v Mariboru in Ljubljani izvajajo pouk gluhih učencev. Na pristojnem ministrstvu za izobraževanje so pojasnili, kako je s financiranje tolmačev za potrebe šol. Vse kaže, da bodi gluhi še precej časa čakali dvojezično izobraževanje in s tem polno enakopravnost na tem področju.

Vabljeni k ogledu!

Podobni prispevki