Video časopis marec 2009

Nalagam predvajalnik ...

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je Zveza društev gluhih in naglušnih opozorila, da je potrebno sklepe, ki so bili v Odboru sprejeti že leta 2008, posredovati v obravnavo Državnemu zboru. Sklepi pokrivajo izjemno pereča področja za gluhe in naglušne, ki še do danes niso urejena – pravica do invalidnine, priznanje 100-odstotne telesne okvare, pravica gluhih študentov do tolmača na predavanjih, zagotoviti dostop do klicev v sili… Potrebno je izpostaviti in pohvaliti napredek v Sloveniji na področju dostopnosti urgentnih številk. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih, ki je vrsto let opozarjala na nedostopnost številk 112 in 113 gluhim in naglušnim, odzvala na težavo z rešitvijo preko Wap sistema. Slovenija je tako postala ena od 7 evropskih držav v katerih lahko gluhi in naglušni pošljejo sms na številko 112.

Podobni prispevki