Video časopis – Razvoj znakovnega jezika ni sistemsko urejen – maj 2013

Slovenski znakovni jezik je z Zakonom o uporabi SZJ (2002) priznan kot manjšinski jezik gluhe skupnosti in ima enakovreden status s govorjeno oz. pisano slovenščino. Gluhi imajo pravico svoj jezik uporabljati pred vsemi javnimi institucijami. Neurejen pa je razvoj in financiranje razvoja znakovnega jezika, zato se ta razvija stihijsko, nepovezano in večinoma z naporom nevladne organizacije Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Vabljeni k ogledu!