Videočasopis – April 2013

Vabimo vas k ogledu videočasopisa, ki ga tokrat namenjamo spominu na gospoda Zdenka Tomca, ki je tragično in mnogo prezgodaj zaključil svojo življenjsko pot. Svoje življenje je posvetil izboljšanju položaja ljudi z okvaro sluha in se zapisal v zgodovino delovanja gluhih in naglušnih na slovenskem.