Videočasopis – oktober 2013

V prispevku si lahko pogledate, kaj prinaša nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati v januarju 2013.