Posebni socialni programi

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) izvaja vrsto posebnih socialne programom za osebe z okvaro sluha na državni ravni.  Programi so razviti na podlagi posebnih potreb odraslih gluhih, naglušnih in gluhoslepih ter oseb s polževim vsadkom ter so pomembna dopolnitev socialno-varstvene dejavnosti javnih služb, na nekaterih področjih pa tudi edina oblika pomoči za osebe z okvaro sluha.