Šport za vse

Zakon o invalidskih organizacijah v 2. členu posebej izpostavlja rekreacijo in šport kot eno od nosilnih dejavnosti vsake invalidske organizacije. ZDGNS izvaja številne športno-rekreativne programe za kategorijo invalidov sluha.

V letu 2013 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

  • akcije vzpodbujanja organizirane rekreacije za gluhe in naglušne različnih starostnih kategorij po društvih
  • vzpostavitev sistema organizirane rekreativne vadbe po lokalnih društvih
  • informiranje o vključevanju v akcije OKS-ZŠZ gibanja “Šport za vse”
  • strokovno-izobraževalni seminarji na temo športne rekreacije
  • vključevanje mladih, perspektivnih gluhih in naglušnih športnikov v slišeče klube