Gluhi dobitniki olimpijskih medalj tudi do dodatka k pokojnini

Gluhi dobitniki olimpijskih medalj lahko uveljavljajo pravice do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju športa.