Inšpektorja EDSO v Sloveniji

Slovenija je bila na 16. kongresu Evropske Zveze za šport gluhih (EDSO) izbrana za organizatorja prvega evropskega prvenstva gluhih v kegljanju, ki bo potekalo med 23. in 28. junijem 2014 v Celju. Izvedbo evropskega prvenstva je prevzela Športna zveza gluhih Slovenije, v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskim komitejem.

Statut Evropske zveze za šport gluhih predvideva, da se pred izvedbo velikih tekmovanj, opravi obvezen pregled tekmovalnega prizorišča, zato sta se med 20. in 23. junijem v Sloveniji mudila inšpektorja; podpredsednik EDSO Vasyl Sandugei iz Ukrajine in tehnični delegat za kegljanje Thomas Wiesner iz Nemčije.

Inšpektorja sta si skupaj z Antonom Petričem, sekretarjem Športne zveze gluhih Slovenije (ŠZGS) in njenim predsednikom Robertom Žlajpahom ter podpredsednikom Alešem Peperkom, ogledala prizorišče tekmovalnega dela; športno dvorano Golovec. Po temeljitem pregledu sta sklenila, da so kegljaške steze in dvorana ustrezne in skladne z standardi za evropsko prvenstvo. Inšpektorja sta si ogledala tudi namestitvene prostore za tekmovalce in potrdila hotel v Laškem za nastanitev reprezentanc, prav tako pa tudi prostore za novinarje.

Sandugeija in Wiesnerja sta na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije sprejela tudi predsednik Mladen Veršič in sekretar Matjaž Juhart, ki sta visokima gostoma predstavila zgodovino in uspehe gluhih športnikov.

Podobni prispevki