Novo vodstvo Športne zveze gluhih Slovenije 2018-2022

V torek, 5. junija 2018 je bila v sejni dvorani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije volilna seja Predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije (ŠZGS). Dosedanjemu vodstvu ŠZGS v sestavi: Robert Žlajpah-predsednik, Sabina Hmelina-podpredsednica, Marta Vavpetič-članica Sekretariata ŠZGS, Anton Petrič-sekretar in Matjaž Juhart-sekretar ZDGNS kot član Sekretariata ŠZGS po službeni dolžnosti, je potekel mandat.

Volilna komisija ŠZGS, imenovana na seji Predsedstva ŠZGS dne 25. novembra 2017 in v sestavi: Janez Slatinšek-predsednik, Sonja Trampuž in Bogdan Kuhar, je razpisala kandidaturo za funkcije v organih ŠZGS. Do 4. maja 2018 so društva podala imenovanja svojih predstavnikov za Predsedstvo ŠZGS ter kandidature svojih članov na funkcije organov ŠZGS. Za predsednika ŠZGS je bila le ena kandidatura, medtem ko za podpredsednika ni bilo nobene kandidature. Za člana Sekretariata ŠZGS je bila podana tudi le ena kandidatura. Sekretariat ŠZGS je na svoji zadnji redni seji skladno z 29. členom Pravilnika o delovanju ŠZGS predlagal dosedanjega sekretarja ŠZGS v ponovno imenovanje za novo mandatno obdobje. Volilna komisija ŠZGS je sestavila kandidatno listo za izvolitev predsednika ŠZGS in član Sekretariata ŠZGS ter pripravila predlog za imenovanje sekretarja ŠZGS. Za podpredsednika ŠZGS je predlagala, da se ponovno razpiše kandidatura za to funkcijo, katero se bo izvolila na naslednji redni seji Predsedstva ŠZGS.

Na volilni seji Predsedstva ŠZGS je Volilna komisija ŠZGS vodila postopek volitev, na kateri so Sabino Hmelina iz MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, nekdanjo vrhunsko športnico v alpskem smučanju in dobitnico medalj z olimpijskih iger gluhih, izvolili za predsednico ŠZGS, Roberta Žlajpaha iz MDG Ljubljana pa za člana Sekretariata ŠZGS. Dosedanji sekretar ŠZGS Anton Petrič je bil ponovno imenovan na to funkcijo. Predsedstvo ŠZGS je potrdilo tudi novo sestavo Sekretariata ŠZGS.

Novo vodstvo ŠZGS s predsednico Sabino Hmelina na čelu se bo v novem mandatnem obdobju 2018-2022 spopadlo z izzivi, katerih je predsednica predstavila v svoji viziji.