Prvi dobitnik pokojninskega dodatka

Začel se je izvajati novi Pravilnik o kriterijih za določitev višine dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa in prvi gluhi dobitnik olimpijske medalje je že dobil odločbo.