Prvo evropsko prvenstvo v kegljanju

Slovenija je bila na 16. kongresu Evropske Zveze za šport gluhih (EDSO) izbrana za organizatorja prvega evropskega prvenstva gluhih v kegljanju, ki bo potekalo med 23. in 28. junijem 2014 v Celju. Izvedbo evropskega prvenstva je prevzela Športna zveza gluhih Slovenije, v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskim komitejem.

Slovenska kegljaška reprezentanca še ni oblikovana, zato Športna zveza gluhih Slovenije poziva vse potencialne kandidate z dobrimi dosedanjimi rezultati, da se na elektronski naslov tone.petric@zveza-gns.si, do 15. decembra 2013, prijavijo za izbor v reprezentanco.