Robert Žlajpah je novi predsednik Športne zveze gluhih Slovenije

Februarja letos se je zaključil štiri letni mandat dosedanjemu vodstvu Športne zveze gluhih Slovenije, zato je sekretariat na podlagi Pravilnika o delovanju Športne zveze gluhih Slovenije, razpisal volitve za mandatno obdobje 2014 – 2018.

Razpis za kandidaturo na volitvah je Športna zveza gluhih Slovenije posredovala vsem lokalnim društvom gluhih in naglušnih po Sloveniji. Do zaključka zbiranja prijav so prejeli naslednje kandidature; za mesto predsednika sta kandidirala Damjan Šebjan, kandidat društva gluhih in naglušnih Celje in Robert Žlajpah, kandidat Mestnega društva gluhih Ljubljana. Za podpredsednico je kandidirala Sabina Hmelina, na predlog Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Za člana sekretariata sta kandidirala Marta Vavpetič in Boris Carević.

11. februarja 2014, se je na volilni seji Predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije, vseh 13 predsednikov športnih sekcij iz lokalnih društev gluhih in naglušnih, seznanilo z dejstvom, da predsedniški kandidat celjskega društva Damjan Šebjan za kandidaturo ne izpolnjuje pogoja iz 23. člena Pravilnika o delovanju Športne zveze gluhih, ki predvideva, da lahko kandidirajo samo člani društev gluhih in naglušnih.

Predsedstvo Športne zveze gluhih Slovenije se je v nadaljevanju odločilo, da bodo volitve kljub temu izvedli z enim kandidatom in javnim glasovanjem.

Najprej je bil za predsednika Športne zveze gluhih Slovenije izvoljen Robert Žlajpah. Za podpredsednico pa je bila izvoljena Sabina Hmelina.

V nadaljevanju je volilna skupščina za članico sekretariata izvolila Marto Vavpetič, članico društva gluhih in naglušnih Ljubljana.

V nadaljevanju je Predsedstvo imenovalo Sekretariat Športne zveze gluhih Slovenije za mandatno obdobje 2014-2018. Vodil ga bo predsednik Robert Žlajpah, podpredsednica bo Sabina Hmelina, člani pa bodo Marta Vavpetič, Anton Petrič in Matjaž Juhart. Petrič in Juhart sta bila na to mesto imenovana skladno s pravilnikom Športne zveze gluhih Slovenije.

Novoizvoljenem vodstvu ŠZGS izrekamo čestitke in jim želimo uspešen mandat.

Podobni prispevki