Seja Predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije

V soboto, 19. novembra 2016, je bila v veliki dvorani društva DGN Ljubljana redna letna seja Predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije (ŠZGS). Seje se je udeležilo enajst predstavnikov društev gluhih in naglušnih Slovenije oziroma vodij njihovih športnih sekcij kot člani Predsedstva ŠZGS.

Na seji Predsedstva ŠZGS so potrdili poročila izvedenih državnih prvenstev in mednarodnih športnih tekmovanj na ravni reprezentanc v letu 2016. Potrdili so tudi poročilo o delu predsednika ŠZGS Roberta Žlajpaha, ki ves čas prizadeva, da šport gluhih povzdigne na višji kakovostni nivo. Člani Predsedstva ŠZGS so sprejeli delovni načrt in okvirni finančni plan za leto 2017.

Na koncu seje so člani Predsedstva potrdili izbor najboljših gluhih športnikov v letu 2016, ki jih bomo razglasili na prednovoletnem srečanju Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije 8. decembra 2016, kjer bodo prejeli plakete.