Seja Predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije

Športna zveza gluhih Slovenije sklicuje redno sejo Predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije, ki bo 22. januarja 2011 ob 10. uri v veliki dvorani Društva gluhih in naglušnih Ljubljana.

Na seji, kamor so vabljeni vodje športnih sekcij trinajstih društev gluhih in naglušnih Slovenije kot člani Predsedstva , bodo obravnavali in sprejemali poročila o izvedenih športnih projektih in programih za leto 2010

Podobni prispevki