Sodelujte v spletni anketi o vključevanju invalidov v šport

ŠPORT INVALIDOV – Psihološki učinki vključevanja invalidov v šport

Na Zvezi za šport invalidov Slovenije–Paraolimpijskem komiteju izvajajo projekt “Šport invalidov – psihološki učinki vključevanja invalidov v šport”, za katerega prosijo, da sodelujete v anketi, kjer bodo spraševali po vašem počutju, doživljanju nekaterih perspektiv v življenju, počutju ob doživljanju sprememb in še nekaterih vidikih vašega delovanja.

Vprašalniki so anonimni, na začetku rabijo le nekaj vaših demografskih podatkov. Reševanje vprašalnikov vam bo vzelo približno 30 minut in prosijo vas, da jih rešite v celoti. Vsi vprašalniki so napisani v moški obliki, vendar veljajo za oba spola.

Povezava do spletne ankete: https://www.1ka.si/a/137955