Če ne jaz, kdo?

Gospodarska kriza, s katero se soočata Slovenija in svet, nas je pripeljala do razmisleka o krizi moralnih vrednot. Da bi spremenili današnje stanje, moramo začeti pri sebi. Vsakič, ko se odločamo za skupno dobro, ustvarjamo boljšo družbo. Odločitev je na nas samih.