Ko govoriš, se obrni k meni!

Uporabniki polževega vsadka in slušnega aparata ter bahe se pri pridobivanju informacij poslužujejo tako poslušanja kot tudi odčitavanja z ustnic. Težko bi enoznačno trdili, da to velja za vse enako, vendarle pa praksa kaže, da je kombinacija poslušanja z odčitavanjem najbolj optimalna za pridobitev celotne informacije. Osebam z okvaro sluha tehnični in medicinski pripomočki lahko bistveno izboljšajo sprejemanje zvoka, težko pa bi trdili, da pripomoček popolnoma nadomesti zdrav sluh. Zato je pomembno, da v komunikaciji z osebo, ki uporablja medicinski ali tehnični slušni pripomoček, poskrbimo za subtilno okolje, kjer ni prevelikega hrupa, da smo obrnjeni k osebi, da je prostor primerno osvetljen in da ne govorimo s prevelike razdalje.