SPOT: Gluhe starše na oglašanje otroka opozori vibracijska elektronska varuška

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so naglušni upravičeni do standardnega slušnega aparata, šoloobvezni otroci pa lahko poleg nadstandardnega slušnega aparata prejmejo še FM-sistem. Gluhi pa so še vedno edina kategorija invalidov, ki nimajo priznane pravice do nobenega tehničnega pripomočka in rehabilitacije.

Neenakost v primerjavi z drugimi kategorijami invalidov naj bi odpravil Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki v 17. členu predvideva tehnične pripomočke za osebe z okvaro sluha. Kljub sprejetju leta 2010, se zakon še ne izvaja.

Tehnični pripomočki so za osebe z okvaro sluha toliko bolj pomembni, če vemo, da jim pomagajo pri dostopnosti do informacij in za sporazumevanje, ki osebam z okvaro sluha predstavljata največjo oviro pri vključevanju v družbo in pri sprejemanju informacij. Izpostaviti pa je potrebno tudi tehnične pripomočke kot so svetlobni zvonec, vibracijska in svetlobna budilka, in elektronska varuška, ki jih potrebujejo za premostitev komunikacijskih ovir, prilagoditev življenjskega okolja in varnega ter samostojnega življenja.

V družbeno-odgovornem spotu boste videli prikaz elektronske varuške, ki starše z okvaro sluha opozori na oglašanje otroka.