SPOT: Gluhi se pogovarjamo z uporabo spletne kamere

Gluhi so edina kategorija invalidov, ki nimajo priznane pravice do nobenega tehničnega pripomočka, čeprav jih v življenju potrebujejo za premostitev komunikacijskih ovir in varnega ter samostojnega življenja.

Gibalno oviranim medicinsko-tehnični pripomočki pomagajo premostiti oviro pri gibanju, gluhi in naglušni pa tehnične pripomočke kot sta: telefon in računalnik s spletno kamero in povezavo z internetom, uporabljajo predvsem za dostopnost do informacij in sporazumevanje, ki osebam z okvaro sluha predstavljata največjo oviro pri vključevanju v družbo in pri sprejemanju informacij.

Neenakost v primerjavi z drugimi kategorijami invalidov naj bi odpravil Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki v 17. členu predvideva tehnične pripomočke za osebe z okvaro sluha. Kljub sprejetju leta 2010, se zakon še ne izvaja.

V družbeno-odgovornem spotu si poglejte komuniciranje z uporabo spletne kamere.