SPOT: Naglušni s slušalkami slišimo bolje in tako ne motimo okolice

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so naglušni upravičeni do standardnega slušnega aparata, šoloobvezni otroci pa lahko poleg nadstandardnega slušnega aparata prejmejo še FM-sistem. Tehnični pripomočki so za osebe z okvaro sluha toliko bolj pomembni, če vemo, da jim pomagajo pri dostopnosti do informacij.

Neenakost v primerjavi z drugimi kategorijami invalidov naj bi odpravil Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki v 17. členu predvideva tehnične pripomočke za osebe z okvaro sluha. Kljub sprejetju leta 2010, se zakon še ne izvaja.

V spotu si poglejte uporabnost brezžičnih slušalk. Ljudem z manjšo okvaro sluha lahko bistveno olajšajo gledanje televizije ali poslušanje glasbe.