SPOT: Z FM sistemom lahko slišite še bolje

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so naglušni upravičeni do standardnega slušnega aparata, šoloobvezni otroci pa lahko poleg nadstandardnega slušnega aparata prejmejo še FM-sistem. Gluhi pa so še vedno edina kategorija invalidov, ki nimajo priznane pravice do nobenega tehničnega pripomočka in rehabilitacije.

Tehnični pripomočki so za osebe z okvaro sluha toliko bolj pomembni, če vemo, da jim pomagajo pri dostopnosti do informacij in za sporazumevanje, ki osebam z okvaro sluha predstavljata največjo oviro pri vključevanju v družbo in pri sprejemanju informacij.

V spotu boste videli uporabnost FM sistema. Frekvenčno moduliran radijski sistem ali krajše FM sistem je slušno-tehnični pripomoček. Omogoča neposreden prenos zvoka preko mikrofona od oddajne do sprejemne enote, tako da ta pride do poslušalca brez motečih elementov, kot so šumi, piski in poki. FM sistem stane okoli 700 evrov, do petnajstega leta pa vsem šoloobveznim otrokom z okvaro sluha stroške nakupa krije Zavod za zdravstveno zavarovanje.