Elektronska tv zanka LA 240

Namen: z uporabo tega pripomočka lahko naglušna oseba spremlja TV program nemoteno, saj si lahko jakost zvoka iz TV aparata nastavi glede
na svoje potrebe preko elektronske TV zanke.

Ostali normalno slišeči pa lahko nastavijo glasnost zvočnika na TV aparatu, kot ustreza njim, ali po potrebi TV sprejemnik popolnoma utišajo.

Pripomoček osebam z zaušesnim slušnim aparatom za boljši tonski sprejem in individualno regulacijo glasnosti pri spremljanju TV programa.
Primerna do velikosti prostora 50m2.