Čustvena gugalnica

Alenka in Brane sta poročena 10 let. Kar dobro se razumeta, opažata pa, da se med njima velikokrat dogaja nekakšen prenos čustev. Ko Braneta zajame strah, čeprav tega navzven ne izrazi, tudi Alenka čez nekaj časa pri sebi začuti, da jo je strah, čeprav je bila prej povsem mirna.