Dostopnost do medijskih vsebin za senzorne invalide

Senzorno ovirani ljudje lahko že precej enostavno dostopajo do različnih virov informacij. Tehnologija že omogoča precej neoviran in preprost dostop do različnih medijev, kar pa je v precjšnji meri odvisno od državne politike, regulatorjev in ponudnikov storitev IP TV-ja.