Izgorelost kot stanje telesne, mentalne in čustvene izčrpanosti

Najpogosteje pride do izgorelosti zaradi prekomernih obremenitev na delovnem mestu, lahko pa se pojavi tudi kot posledica dolgotrajnih obremenitev na več življenjskih področjih (služba, dom, odnosi…). Za izgorelost so bolj dovzetni ljudje z nizko samopodobo in samospoštovanjem, pa tudi ljudje, ki so po naravi perfekcionisti in stremijo k visokim dosežkom in storilnosti.

Podobni prispevki