Letalstvo SV

Naloga letalstva Slovenske vojske je varovanje slovenskega zračnega prostora, pomembnih objektov in enot, zagotavljanje zračne podpore enotam Slovenske vojske, opravljanje nalog v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.