Ljubezen

Ljubezen je najlepše in prijetno čustvo, ki ga poznamo v prijateljstvu, partnerstvu, poznamo tudi ljubezen do živali, otrok, tudi do učenja in športa. Poglejmo si, kako so intervjuvanci opisali ljubezen.