Obraz meseca – Sandi Lakner

V tokratno oddajo smo povabili gluhega Sandija Laknerja, ki je leta 2008 magistriral na Ekonomski fakulteti, na smeri računovodstvo in revizija, in je tako postal prvi gluhi magister v Sloveniji.

Podobni prispevki