Poklic: RUDAR

Poklic rudarjarja obsega vse od preprostih rudarskih del pri izkopavanju mineralnih surovin pod zemljo, pa do izgradnje podzemnih rudarskih objektov ter pridobivanja rudnin in kamnin na površju zemlje.

Podobni prispevki