Poklicne možnosti – fotograf

Fotograf je v današnji informacijski dobi vse bolj zaželen poklic, tudi med gluhimi in naglušnimi. Ti se lahko zaposlijo v katerem od 530 fotografskih studijev v Sloveniji, lahko delujejo na področju klasične umetniške fotografije, reportažne fotografije, ali pa se specializirajo za fotografiranje posebnih področij znanosti, kjer je potrebno dodatno izobraževanje.

Podobni prispevki