Povezava med gibanjem in kognitivnimi sposobnostmi človeka

Celostni proces staranja-zorenja-spreminjanja, ki nastopi med 64-im in 65-im letom, določajo socialne, fizične in telesne komponente. Težava se pojavlja, ker se starost pojmuje prepogosto le kronološko in premalokrat kot čas, v katerem lahko posameznik ugodno uporabi osebne možnosti in priložnosti za uresničenje dejanj, ki jih je mogoče opraviti le v tem času.