Projekt diploma 3 – »Osem ur koncentracije dnevno«

Diploma v grščini pomeni na pol prepognjen list. Diploma je tudi dokazilo o zaključenem višje ali visokošolskem izobraževanju. Da jo študent prejme, pa mora najprej skladno z navodili svoje fakultete izdelati diplomsko delo in ga tudi uspešno zagovarjati pred komisijo. Maja Kuzma, absolventka kemijske tehnologije, v svojem diplomskem delu združuje znanje kemije, farmacije in slovenskega znakovnega jezika. Vabljeni k ogledu!