Prva gluha doktorica znanosti v Sloveniji

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je doktorirala Marjetka Kulovec, učiteljica znakovnega jezika na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, ki je tako postala prva gluha oseba z doktoratom znanosti v Sloveniji. Poleg tega je kot ženska tudi prva gluha nosilka doktorskega naziva nasploh. V doktorski disertaciji se je pod mentorstvom red. prof. dr. Špele Vintar osredotočila na strategije tolmačenja znakovnega jezika in njihovega vpliva na razumevanje otrok.