Sirarstvo je zanimiva dejavnost za male kmetije

Mlečna živinoreja ter pridelava sira in sirnih izdelkov se kaže kot privlačna možnost za preživetje bolj odmaknjenih, hribovski kmetij in ohranitev tradicionalnega slovenskega podeželja. Med 28 člani Združenja malih kmečkih sirarjev Slovenije je tudi Kmetija Pustotnik iz Gorenje vasi, kjer vsi družinski člani pomagajo pri izdelavi več kot 70 različnih vrst sirov in mlečnih izdelkov. Sirarna omogoča preživetje tudi lokalnim kozjerejcem in ovčerejcem, v prodajalni pa ponujajo tudi proizvode drugih kmetij iz Poljanske doline. Vabljeni k ogledu!

Podobni prispevki