Urgentna vozila: motor in helikopter

Pri urgentnih prevozih štejejo minute, velikokrat tudi sekunde. Zanimalo nas je delo reševalcev na motorju. Ustavili smo se tudi na heliportu – letališču za helikopterje, ki ga uporabljajo za nujne prevoze.

Podobni prispevki